All Systems Operational

About This Site

🇬🇧 Welcome to Keeping's home for real-time information on system performance, interuptions and security. Here you'll find live and historical data on system performance. If there are any interuptions a notice will be posted here.

🇳🇱 Welkom bij Keeping's pagina voor realtime informatie over systeemprestaties, storingen en veiligheid. Hier vindt u live en historische gegevens over de systeemprestaties. Als er storingen zijn wordt hier een bericht geplaatst.

keeping.nl Operational
90 days ago
99.87 % uptime
Today
Cloud providers ? Operational
Google Cloud Storage ? Operational
DigitalOcean Networking Operational
DigitalOcean AMS3 Operational
DigitalOcean DNS Operational
DigitalOcean Spaces Operational
DigitalOcean Droplets Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Major outage
Partial outage
No downtime recorded on this day.
had a major outage
had a partial outage
Median response time
Fetching
Past Incidents
Nov 14, 2019

No incidents reported today.

Nov 13, 2019

No incidents reported.

Nov 12, 2019

No incidents reported.

Nov 11, 2019

No incidents reported.

Nov 10, 2019

No incidents reported.

Nov 9, 2019

No incidents reported.

Nov 8, 2019

No incidents reported.

Nov 7, 2019

No incidents reported.

Nov 6, 2019

No incidents reported.

Nov 5, 2019
Completed - 🇬🇧 Database schema migration was completed. There was a short instance where the application gave a 500 error because of a delayed maintenance flag. These errors did not cause any further problems.

🇳🇱 Databaseschemamigratie is voltooid. Er was een korte periode waarin de applicatie een 500-fout gaf vanwege een vertraagde onderhoudsvlag. Deze fouten hebben geen verdere problemen veroorzaakt. Bedankt voor het wachten en excuses voor het ongemak.
Nov 5, 22:47 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Nov 5, 22:00 CET
Scheduled - 🇬🇧 Tonight we will perform a relatively large database schema migration. It will result in some downtime for the application between 22:00 CET and 23:00 CET.

🇳🇱 Vanavond zullen we een relatief grote migratie van databaseschema's uitvoeren. Het zal enige uitvaltijd voor de applicatie tot gevolg hebben tussen 22:00 CET en 23:00 CET.
Nov 5, 10:08 CET
Nov 4, 2019

No incidents reported.

Nov 3, 2019

No incidents reported.

Nov 2, 2019

No incidents reported.

Nov 1, 2019

No incidents reported.

Oct 31, 2019

No incidents reported.