Database maintanence | Databaseonderhoud
Scheduled Maintenance Report for Keeping
Completed
🇬🇧 Database schema migration was completed. There was a short instance where the application gave a 500 error because of a delayed maintenance flag. These errors did not cause any further problems.

🇳🇱 Databaseschemamigratie is voltooid. Er was een korte periode waarin de applicatie een 500-fout gaf vanwege een vertraagde onderhoudsvlag. Deze fouten hebben geen verdere problemen veroorzaakt. Bedankt voor het wachten en excuses voor het ongemak.
Posted Nov 05, 2019 - 22:47 CET
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Nov 05, 2019 - 22:00 CET
Scheduled
🇬🇧 Tonight we will perform a relatively large database schema migration. It will result in some downtime for the application between 22:00 CET and 23:00 CET.

🇳🇱 Vanavond zullen we een relatief grote migratie van databaseschema's uitvoeren. Het zal enige uitvaltijd voor de applicatie tot gevolg hebben tussen 22:00 CET en 23:00 CET.
Posted Nov 05, 2019 - 10:08 CET
This scheduled maintenance affected: keeping.nl.