Deploying the public API
Scheduled Maintenance Report for Keeping
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Jan 28, 2020 - 23:30 CET
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Jan 28, 2020 - 22:02 CET
Scheduled
🇬🇧 We will be deploying our new public API this evening. This will include a database schema update which will cause Keeping to be down for a couple of minutes.

🇳🇱 We zullen onze nieuwe openbare API vanavond beschikbaar maken. Hiervoor zullen wij veranderingen moeten doorvoeren aan het databaseschema, waardoor Keeping enkele minuten niet beschikbaar is.
Posted Jan 28, 2020 - 11:57 CET
This scheduled maintenance affected: keeping.nl.