Database maintenance
Scheduled for Feb 22, 21:00 CET  -  Feb 23, 01:00 CET
Scheduled
🇬🇧 We will be migrating our relational database to a managed database cluster. We need to transfer all our data from our legacy relational database server to the new managed database cluster. Therefore we will put Keeping in maintenance-mode for a maximum of 180 minutes. During this time Keeping will be inaccessible.

🇳🇱 We zullen onze relationele database migreren naar een beheerd databasecluster. We moeten al onze gegevens overbrengen van onze oude database server naar het nieuwe beheerde databasecluster. Daarom zetten we Keeping maximaal 180 minuten in onderhoudsmodus. Gedurende deze tijd kan je geen gebruik maken van Keeping.
Posted Feb 06, 2020 - 17:32 CET
This scheduled maintenance affects: keeping.nl.